WERKWIJZE Intakegesprek Na het eerste (telefonische) contact, maken wij met u een afspraak voor een intakegesprek. De intake is een belangrijk onderdeel van het onderzoek. Doel van dit gesprek is uw vraag in kaart te brengen. Tevens zullen wij u vragen de ontwikkeling van uw kind te schetsen. Op basis van de gegevens uit dit gesprek bepalen wij welke tests en/of vragenlijsten afgenomen worden en zullen wij een schatting van de duur van het onderzoek geven. Onderzoek (diagnostiek) Vervolgens vindt het onderzoek plaats. Zo'n onderzoek beslaat een of twee dagdelen van twee of drie uur. Het is belangrijk dat uw kind goed uitgerust aan de tests en vragenlijsten begint. Adviesgesprek Na het onderzoek werken wij de testresultaten uit en zullen wij de opbrengsten, conclusies en adviezen samenvatten in een schriftelijke rapportage. Tijdens een afsluitend gesprek bespreken wij met u de uitkomsten van het onderzoek. Het streven is om dit hooguit twee weken na het onderzoek plaats te laten vinden. Ook begeleidingsadviezen voor thuis, handelingsadviezen voor op school en eventuele vervolgstappen zullen wij met u bespreken. Begeleiding Soms zullen wij u na een onderzoek adviseren uw kind aan te melden voor individuele begeleiding, kindercoaching of een groepstraining. Bij individuele begeleiding en kindercoaching kunt u denken aan een faalangsttraining, geheugentraining, hulp bij het leren leren en het leren plannen en organiseren van het werk, het leren omgaan met hoogbegaafdheid of remedial teaching bij leerproblemen. Ook geven wij cognitieve gedragstherapie. Daarnaast geven wij groepstrainingen zoals Rots en Water en voorbereiding op de brugklas. Deze groepstrainingen kunnen we zowel in onze praktijk als op scholen geven. Voor de groepstrainingen geldt over het algemeen dat er geen onderzoek (diagnostiek) aan vooraf gaat. Wel hebben wij voor aanvang van een groepstraining altijd een gesprek met u.  Ook na afloop zullen wij zorgen voor een terugkoppeling.