EVEN VOORSTELLEN Mijn naam is Ilona de Boer-Geest. Werken met kinderen doe ik al jaren met veel plezier. Eerst als leerkracht en sinds 1998 als orthopedagoog. Toen ik werkte als leerkracht merkte ik dat ik graag de kinderen waarbij de ontwikkeling niet vanzelfsprekend verliep wilde helpen. Om mij daarin te specialiseren ben ik na afronding van de pabo, orthopedagogiek gaan studeren. Dit is ook de reden waarom de combinatie onderwijs en pedagogiek mij altijd extra heeft geboeid. Na jarenlang voor een schoolbegeleidingsdienst te hebben gewerkt ben ik sinds 1 januari 2012 Pedagogenpraktijk Junior gestart. Naast pedagoog ben ik ook moeder van drie zonen. Ik geniet erg van kinderen en vind het belangrijk dat een kind plezier in school heeft. Ik hoop door mijn werk kinderen een steuntje in de rug te geven, zodat ze (weer) met plezier naar school gaan. ALGEMEEN Junior is een pedagogenpraktijk. Veel mensen vragen zich af wat het verschil is tussen een (ortho)pedagoog en een (kinder)psycholoog. Orthopedagogen en kinderpsychologen hebben beiden een academische opleiding genoten en richten zich op de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Deze opleiding is grotendeels hetzelfde. Het verschil ligt in de basis. Die ligt in respectievelijk pedagogiek of juist psychologie. Orthopedagogen leggen hierdoor het accent net iets meer op de opvoedingssituatie, psychologen iets meer op de manier waarop de hersenen werken. Deze verschillen zijn echter klein.