BEGELEIDING Pedagogenpraktijk Junior biedt zowel individuele begeleiding en kindercoaching als groepstrainingen. Deze groepstrainingen kunnen zowel in de praktijk als op locatie (bijvoorbeeld op school) gegeven worden.   Bij individuele begeleiding en kindercoaching kunt u denken aan: " omgaan met faalangst " omgaan met je boosheid " geheugentraining " het leren plannen en organiseren van het werk " hoe moet je eigenlijk leren, het leren leren " het leren omgaan met hoogbegaafdheid of dyslexie " informatiebijeenkomst (psycho-educatie) aan kinderen over hun problemen, bijvoorbeeld dyslexie " leertips voor als je dyslexie hebt " remedial teaching bij leerproblemen, zoals lezen, spellen of rekenen " kortdurende cognitieve gedragstherapie Bij groepstrainingen kunt u denken aan: " Sociale-competentie en weerbaarheidstraining (Rots en Water)  " voorbereiding op de brugklas De inhoud van de individuele begeleiding en kindercoaching wordt altijd afgestemd op de persoonlijke behoeften van uw kind. Bij alle vormen van begeleiding, dus ook bij de groepstrainingen, stellen wij voor ieder kind een individueel plan op, dat samen met u en uw kind en met uw toestemming met de school besproken wordt. Bij de begeleiding staat het vergroten van het zelfvertrouwen en het geloof en plezier in eigen kunnen altijd centraal. De duur van de begeleidingstrajecten varieert, afhankelijk van het soort begeleiding. Een gemiddeld begeleidingstraject duurt vier tot acht weken. Remedial teaching kan soms langer duren. De duur van deze trajecten stemmen wij altijd van tevoren met u af.